Tandgarant is ondergebracht in een stichting

De stichting is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, invoeren, uitvoeren en onderhouden van het certificeringssysteem.

De basis voor de certificering is de Code van de Tandtechniek. Deze code is in het verleden opgesteld door de branches, vertegenwoordigd in de mondzorg, onder leiding van het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten). Na het opheffen van het HBA heeft de VLHT de code omarmd als kwaliteitssysteem voor de leden en de code up to date gehouden.

De nieuwe MDR (Medical Device Regulation), ingevoerd in 2021, verplicht tandtechnische laboratoria om een kwaliteitssysteem te hanteren. De code voorziet daarin. 

Om het kwaliteitsdenken nog verder te bevorderen hebben we daarnaast een systeem opgezet waarin de gebruikers van de code worden geaudit, om vast te stellen of ze de code ook daadwerkelijk goed gebruiken. Die audit leidt tot de certificering door Tandgarant.

Stichting Tandgarant

Postbus 31441

6503 CK Nijmegen

024 – 373 6440