In 2001 verscheen de eerste Code van de Tandtechniek, het ‘handboek soldaat’ voor de tandtechnische sector, met een schat aan informatie over onder meer kwaliteit, veiligheid en milieu.

De VLHT vond dat de oude code aan vernieuwing toe was en heeft deze in 2017 volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. De code is gratis aan alle leden van de VLHT toegestuurd. Aan nieuwe leden wordt de code meegestuurd met de ledenmap.
De nieuwe code kent de volgende hoofdstukken: activiteiten (kernprocessen), ondernemen, inkoop, inrichting, arbo-voorzieningen en onderhoud. De code is geschikt als naslagwerk maar is ook goed te gebruiken als leerboek, om kennis te nemen van regelgeving, om verantwoord en veilig te leren werken, etc.
Sinds de inwerkingtreding van de MDR, op 26 mei 2021, moeten tandtechnisch laboratoria een kwaliteitssysteem hanteren. De Code van de Tandtechniek is daarvoor bij uitstek geschikt.
Voor leden is tevens een werkbestand ontwikkeld, waarmee zij de code eenvoudig puntsgewijs kunnen doornemen en kunnen markeren welke aspecten van de bedrijfsvoering nog verbetering behoeven. Het werkbestand kan opgevraagd worden bij het secretariaat.
Leden die vragen hebben over de code kunnen die natuurlijk (bij voorkeur per mail) voorleggen aan het secretariaat.

Categories:

Tags:

Comments are closed